50m stvene 01.03.2021

X

Klasse SH2 L 60 Ligg

1 Martin Sørlie-Rogne Kisen MSL 101.4 100.1 103.1 100.3 100.7 102.3 607.9

Klasse Jm M 3x40

1 Tobias Bernhoft-Osa Vestre Bærum Salongskytterl. 95 99 97 98 97 98 94 99 93 90 94 91 1145
2 Sander Harildstad Lismarken Skl sportssk 92 93 94 91 97 98 98 96 96 89 92 89 1125
3 Marius Granberg Kisen MSL 94 88 94 92 97 95 95 96 87 89 92 92 1111

Klasse Jk M 3x40

1 Martine Sve Kisen MSL 97 98 96 100 100 99 99 98 97 98 96 100 1178
2 Oda Flikkerud Nordstrand Sportsskyttere 94 97 95 94 97 97 96 95 95 94 98 93 1145
3 Camilla Paulsen Johannessen Fredrikstad MSL 97 95 98 95 97 94 90 90 90 89 94 91 1120