50m stevne 15 og 18 januar 2020

 

Klasse M L-60 Ligg

1 Tony Lincoln Nordstrand Sportsskyttere 105.4 105.6 104.7 105.2 105.0 103.4 629.3
2 Erik Halvorseth Fredrikstad MSL 103.2 102.6 102.8 103.5 102.1 102.8 617.0

Klasse K L-60 Ligg

1 May Elisabeth Nordahl Nordstrand Sportsskyttere 103.2 102.9 105.0 105.9 104.8 105.3 627.1

Klasse Jk L-60 Ligg

1 Alma Edvardsson Sverige 100.3 99.1 100.9 99.5 102.7 100.6 603.1

Klasse SH2 L-60 Ligg

1 Heidi Kristin Sørlie-Rogne Kisen MSL 102.8 103.1 102.2 105.3 103.3 104.3 621.0
2 Therese Løvhaug Krapfoss Sportskytterlag 102.2 103.8 101.5 102.1 104.0 103.1 616.7

Klasse B L-60 Ligg

1 Robert Carlsson Sverige 98.7 101.3 99.4 101.1 101.4 102.0 603.9
2 Olof Johansson Sverige 99.8 101.1 99.2 100.9 101.0 100.4 602.4

Klasse V45 L-60 Ligg

1 Stein Martinsen Numedal SSK - 101.2 100.8 102.1 103.4 103.9 105.4 616.8
2 Nils Petter Håkedal Nøtterø Skl Avd. Nsf 104.3 103.3 101.5 101.9 103.2 101.4 615.6
3 Øyvind Johannessen Fredrikstad MSL 101.3 102.4 103.3 101.7 102.0 101.0 611.7

Klasse V55 L-60 Ligg

1 Tor Nystuen Nøtterø Skl Avd. Nsf 103.0 102.5 104.1 101.1 103.9 102.1 616.7
2 Harald Enger Nøtterø Skl Avd. Nsf 103.5 100.0 102.9 102.2 103.7 103.4 615.7
3 Tore Hynne Hobøl MSL 104.0 101.3 100.3 100.9 101.0 103.4 610.9
4 Hans Kristian Jensrud Kisen MSL 100.9 100.1 101.7 102.2 101.8 101.1 607.8

Klasse V65 L-60 Ligg

1 Harald Stenvaag Vestre Bærum Salongskytterl. 103.7 103.5 105.1 104.5 103.5 105.7 626.0
2 Bjørn Egil Hansen Nøtterø Skl Avd. Nsf 100.6 103.4 102.3 103.4 104.4 102.1 616.2
3 Svein-Erik Tosterud Kisen MSL 101.1 99.7 103.2 100.6 102.5 103.8 610.9
4 Tore Dahl Hobøl MSL 101.4 99.4 103.5 101.8 100.6 102.7 609.4
5 Per Tollerud Hobøl MSL 101.7 99.4 98.7 100.6 99.9 100.7 601.0

Klasse V73 L-60 Ligg

1 Lars Erik Lømo Vestre Bærum Salongskytterl. 103.9 99.3 103.9 101.7 104.5 100.1 613.4
2 Egil Olsen Borgen MSL 101.7 100.3 101.1 99.8 103.0 101.6 607.5
3 Knut Trulsrud Bærums Skl 94.7 97.3 98.0 101.3 97.2 95.0 583.5

Klasse B M-3x20

1 Robert Carlsson Sverige 91 91 93 97 86 90 548
2 Olof Johansson Sverige 88 90 97 96 81 80 532

Klasse V45 M-3x20

1 Nils Petter Håkedal Nøtterø Skl Avd. Nsf 94 94 99 98 96 94 575
2 Stein Martinsen Numedal SSK - 97 95 96 97 89 90 564
3 Øyvind Johannessen Fredrikstad MSL 90 93 98 99 89 89 558

Klasse V55 M-3x20

1 Harald Enger Nøtterø Skl Avd. Nsf 98 96 99 96 86 86 561
2 Tor Nystuen Nøtterø Skl Avd. Nsf 95 96 98 98 85 88 560

Klasse M M-3x40

1 Tony Lincoln Nordstrand Sportsskyttere 95 95 93 95 100 100 100 100 84 91 91 87 1131

Klasse K M-3x40

1 May Elisabeth Nordahl Nordstrand Sportsskyttere 96 94 97 98 99 98 100 100 94 96 95 98 1165

Klasse Jk M-3x40

1 Alma Edvardsson Sverige 95 93 95 94 94 95 97 96 90 88 93 89 1119

Klasse B M-3x40

1 Robert Carlsson Sverige 91 91 91 94 93 97 96 95 86 90 83 88 1095
2 Olof Johansson Sverige 88 90 86 91 97 96 95 97 81 80 94 76 1071

MLRes - www.megalink.no 15:27 - 19.01.2020