Rolvsøy Open 2019

 

Klasse Jm L-60 Ligg

1 Tobias Bernhoft-Osa Vestre Bærum Salongskytterl. 102.8 103.2 104.4 102.4 100.4 102.2 615.4
2 Martin Voss Kisen MSL 101.4 101.3 103.5 102.5 102.6 102.7 614.0
3 Sander Harildstad Lismarken Skl sportssk 102.6 101.6 100.8 101.4 101.4 99.2 607.0
4 Lars G. Lilleng Fredrikstad MSL 102.4 100.2 102.1 102.7 98.7 99.9 606.0
5 Marius Granberg Kisen MSL 99.5 101.8 99.5 99.0 101.9 93.8 595.5

Klasse Jk L-60 Ligg

1 Martine Sve Kisen MSL 105.0 101.8 103.7 103.8 103.4 101.3 619.0
2 Julie Paulsen Johannessen Fredrikstad MSL 104.6 100.8 104.9 104.3 103.2 101.0 618.8
3 Emma Koch Ballerup 102.3 104.5 99.8 104.2 99.9 101.7 612.4
4 Sandra Frøholm Kisen MSL 98.6 102.7 101.1 100.5 104.5 99.8 607.2
5 Alma Edvardsson Trollhettan 99.9 100.8 102.5 100.7 100.7 102.0 606.6
6 Herborg Flikkerud Aasa MSL 101.0 98.6 100.6 98.2 97.9 99.0 595.3

Klasse B L-60 Ligg

1 Olof Evardsson Trollhettan 100.2 103.7 100.9 100.3 99.5 100.0 604.6
2 Robert Carlsson Trollhettan 100.3 98.8 101.6 99.4 101.4 102.0 603.5

Klasse V45 L-60 Ligg

1 Nils Petter Håkedal Nøtterø Skl Avd. Nsf 105.2 105.0 102.5 105.8 103.0 102.7 624.2
2 Ketil Næss Fredrikstad MSL 103.5 101.0 100.7 100.4 100.8 102.6 609.0
3 Øyvind Johannessen Fredrikstad seniorer 100.9 98.3 102.5 100.0 102.5 103.3 607.5

Klasse V55 L-60 Ligg

1 Hans Kristian Jensrud Oslo Østre Sportsskyttere 102.9 102.1 102.7 101.9 101.9 102.2 613.7
2 Tor Nystuen Nøtterø Skl Avd. Nsf 99.9 102.4 102.3 103.5 102.5 102.6 613.2
3 Harald Enger Nøtterø Skl Avd. Nsf 101.9 101.8 103.7 101.3 103.8 100.7 613.2

Klasse V65 L-60 Ligg

1 Harald Stenvaag Vestre Bærum Salongskytterl. 104.4 105.1 103.5 104.5 105.0 103.9 626.4
2 Bjørn Egil Hansen Nøtterø Skl Avd. Nsf 103.6 102.8 100.5 103.1 102.1 103.8 615.9
3 Tore Dahl Hobøl MSL 101.6 101.2 102.6 101.0 99.0 102.4 607.8
4 Per Tollerud Hobøl MSL 101.7 103.0 98.9 102.6 102.2 99.2 607.6
5 Svein-Erik Tosterud Kisen MSL 101.9 101.1 101.9 102.5 100.1 99.7 607.2
6 Ulf Svensson Bærums Skl 99.9 100.4 97.5 100.9 99.4 99.0 597.1

Klasse V73 L-60 Ligg

1 Jan Bjerk Borgen MSL 102.0 101.1 101.7 99.5 100.9 100.0 605.2
2 Knut Trulsrud Bærums Skl 96.5 97.5 97.9 99.2 98.3 98.6 588.0

Klasse V45 M-3x20

1 Nils Petter Håkedal Nøtterø Skl Avd. Nsf 97 98 100 100 86 92 573 (29*)
2 Ketil Næss Fredrikstad MSL 98 95 97 97 91 94 572 (20*)
3 Øyvind Johannessen Fredrikstad seniorer 92 94 97 94 85 89 551 (10*)

Klasse V55 M-3x20

1 Harald Enger Nøtterø Skl Avd. Nsf 97 96 97 98 87 86 561 (16*)
2 Tor Nystuen Nøtterø Skl Avd. Nsf 94 96 94 98 88 88 558 (13*)
3 Hans Kristian Jensrud Kisen MSL 90 95 98 99 82 85 549 (20*)

Klasse V65 M-3x20

1 Bjørn Egil Hansen Nøtterø Skl Avd. Nsf 97 96 100 98 86 85 562 (17*)
2 Tor Arne Solbakken Fredrikstad MSL 96 92 98 93 77 85 541 (12*)
3 Tore Dahl Hobøl MSL 91 92 97 97 80 78 535 (10*)

Klasse Jm M-3x40

1 Jon Herman Hegg Kisen MSL 98 100 96 99 100 99 99 100 99 95 97 96 1178 (63*)
2 Tobias Bernhoft-Osa Vestre Bærum Salongskytterl. 95 91 96 97 98 99 99 99 91 92 93 95 1145 (44*)
3 Martin Voss Kisen MSL 93 94 96 93 98 96 99 98 92 92 93 89 1133 (34*)
4 Lars G. Lilleng Fredrikstad MSL 92 95 94 91 98 96 99 98 90 90 89 93 1125 (33*)
5 Sander Harildstad Lismarken Skl sportssk 86 94 98 87 99 97 95 97 90 89 91 86 1109 (35*)
6 Marius Granberg Kisen MSL 95 89 86 92 94 97 95 95 87 84 83 74 1071 (23*)

Klasse Jk M-3x40

1 Emma Koch Ballerup 95 95 91 93 98 99 97 99 97 94 95 96 1149 (45*)
2 Julie Paulsen Johannessen Fredrikstad MSL 96 96 96 94 100 96 98 100 90 93 96 91 1146 (52*)
3 Martine Sve Kisen MSL 97 94 93 91 100 97 100 99 92 86 93 94 1136 (41*)
4 Sandra Frøholm Kisen MSL 93 95 96 92 93 98 97 97 92 91 91 95 1130 (29*)
5 Alma Edvardsson Trollhettan 91 95 96 94 95 97 98 96 89 90 88 87 1116 (29*)
6 Herborg Flikkerud Aasa MSL 93 91 97 89 97 94 96 94 89 92 91 93 1116 (25*)
7 Oda Flikkerud Nordstrand Sportsskyttere 96 96 95 92 99 95 97 97 90 92 76 79 1104 (30*)

Klasse B M-3x40

1 Robert Carlsson Trollhettan 95 89 93 84 95 95 98 96 86 87 86 88 1092 (19*)
2 Olof Evardsson Trollhettan 85 91 92 88 95 97 96 96 82 80 78 78 1058 (22*)

Klasse V65 K-2x30

1 Ulf Svensson Bærums Skl 89 87 83 94 96 94 543 (11*)

MLRes - www.megalink.no 14:54 - 09.11.2019